Estado no secretor, diabetes e infección de cándida